Масичка за кафе за вилата

  1. Изрежете и сглобете отделните елементи

Започнете с изрязването на плота на масата (А) от брезовия шперплат/ МДФ плоскостта с помощта на циркуляра. Обработете леко с шкурката ръбовете, за да ги изгладите. Поставете плота наобратно върху  двете магарета за рязане на дърва и маркирайте линиите, където ще бъдат монтирани летвите (вижте схемата „Изглед на дъното“ по-долу). Забележете, че плотът ще излиза малко напред пред летвите – около 4 см., по продължението на целия ръб. За да оставите толеранс за дебелината на страничните летви (1 см.), трябва предварително да отбележите очертанието на летвите на 6 см. от всеки ръб.

Използвайте триона за скосяване под ъгъл 45°, за да изрежете всички летви до указаната дължина. След това пробийте зенкерованите дупки за винтовете (0.5 см.). Центрирайте летвите върху ръбовете, на които трябва да са разположени – късите летви върху късите страни и респективно – дългите летви върху дългите страни на масата. След това ги прикрепете с лепило и винтове за гипсокартон.

Направете рамка около така поставените летви. Пробийте няколко пилотни отвора (0.2 см.) близо до краищата на дългите летви и после свържете ъглите с лепило и 5d пирони. Уверете се, че сте разположили краищата на късите летви срещу вътрешната повърхност на дългите летви, така както е показано. Тествайте разположението на така получената рамка от летвите от долната страна на плота, за да се уверите, че тя пасва стабилно около вътрешните летви. Накрая махнете рамката, нанесете лепило за дърво на местата, където ръбовете на летвите ще са в контакт с плота и захванете двата елементи със скоби. Пробийте няколко пилотни дупки и вкарайте 5d пирони през летвите към ръбовете на вътрешните летви.

Posted on 18.11.2014 at 15:38

Етикети:, ,

Няма коментари